• Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

  3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek.
  více

  Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkamiGarance

  8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení:
  více

  Pracovnělékařská prohlídkaGarance

  8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

  8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nová právní úprava v podstatě akceptuje dosavadní systém pracovnělékařských prohlídek, který byl v šedesátých letech minulého století založen dnes již zrušenou Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování…
  více

  Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služebGarance

  8.6.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Posudková péčeGarance

  26.5.2020, JUDr. Anna Janáková,, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službamiGarance

  26.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Aby pracovnělékařské služby byly efektivní, ukládá zákon č. 373/2011 Sb. (dále jen „ZoSZS”) zaměstnavateli řadu povinností, jejichž plněním jsou vytvářeny podmínky pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Tyto povinnosti směřují zejména vůči poskytovateli…
  více

  AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídkyGarance

  14.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislostech s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19) přinesl řadu omezení a řadu specifických opatření k překlenutí tohoto výjimečného období. Opatření se dotknula i…
  více

  Nový dotaz

  5.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  8.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  RF ZZS

  19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  17.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Lékařské prohlídky uchazečů o vzděláváníArchiv

  1.9.2018, Judr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací…
  více

  Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:
  více

  Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecněGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních…
  více

  Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníkůGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové…
  více

  Spolupráce s jinými odbornými lékařiGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření…
  více

  Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o…
  více

  Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012…
  více

  Posudková činnost ohledně nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Lékařský posudek o nemoci z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:
  více

  Charakteristika právní úpravyGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této…
  více

  Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže).…
  více

  Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

  27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:
  více

  Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavběArchiv

  1.4.2018, MUDr. Dana Kuklová a Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obdobně jako v ostatních případech posuzování zdravotní způsobilosti podle jiných právních předpisů je při posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě základním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen…
  více

  Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentůArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.…
  více

  Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetřeníGarance

  13.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné…
  více

  Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

  15.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, upravuje tyto pracovnělékařské prohlídky:
  více

  Výpis ze zdravotnické dokumentaceGarance

  14.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výpis ze zdravotnické dokumentace je jedním z podkladů pro zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci posuzované osoby v případě, kdy posuzovaná osoba není u posuzujícího lékaře (oboru všeobecné praktické lékařství) zároveň registrována.…
  více