Input:

Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecně

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecně

JUDr. Anna Janáková

Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních služeb.

Společný cíl poskytovatelů zdravotních služeb

Celý systém poskytování zdravotních služeb je charakterizován spoluprací a návazností zdravotních služeb různých poskytovatelů, které sjednocuje jeden společný cíl, a to zdravotní péče o pacienta (z pohledu pracovnělékařských služeb o pracovníka, resp. zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, žáka či studenta při praktickém vyučování nebo praktické přípravě). Cílem pracovnělékařské péče je nejen posuzování zdravotního stavu, předcházení profesním nemocem, odhalování profesních nemocí a vadného zdravotního stavu, udržování a zlepšování zdravotního a funkčního stavu, ale také poskytování informací zaměstnavateli, aby mohl dostát své zákonné povinnosti nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, která by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti

Předávání potřebných informací

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni předávat