Input:

Charakteristika právní úpravy

16.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1
Charakteristika právní úpravy

JUDr. Anna Janáková

Zákonná právní úprava

Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této publikace). Zákon č. 373/2011 Sb. upravil v souladu s mnohaletou předchozí praxí postup při uznávání nemocí z povolání. Vymezil zejména poskytovatele pracovnělékařských služeb, kteří jsou způsobilí posuzovat a uznávat nemoci z povolání, principy k ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání na pracovišti posuzované osoby a stanovil formu ověření.

Bližší podmínky v prováděcím předpise

Bližší podmínky nezbytné k jednotnému postupu při uznávání nemocí z povolání a při ukončení tohoto uznání upravuje prováděcí vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání. Pokud se týče lékařského posudku o uznávání nemocí z povolání, aplikují se na něj též požadavky vyplývající z vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Úkoly poskytovatelů

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání