Input:

Spolupráce s jinými odbornými lékaři

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4
Spolupráce s jinými odbornými lékaři

JUDr. Anna Janáková

Odborná vyšetření

Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím poskytovatelem.

Poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb.

 

Rozsah požadovaných odborných vyšetření zapíše poskytovatel pracovnělékařských služeb do žádosti o další odborné vyšetření. Náležitosti žádanky stanoví:

  1. vyhláška MZ č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci, příloha č. 1, bod 2 – vyžádání dalších zdravotních služeb (žádanka) a
  2. vyhláška MZ č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, § 7 odst. 6.

Vzor žádanky