Obsah

 

 

 

On-line publikace POSKYTOVATEL PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB určená všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství a poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují pracovnělékařské služby nebo se chystají pracovnělékařské služby poskytovat.

Cíl příručky

Cílem příručky je poskytnout lékařům pomůcku, která jim zprostředkuje ucelenou orientaci v problematice poskytování pracovnělékařských služeb a v dalších činnostech, které s poskytováním pracovnělékařských služeb mohou souviset. Naším přáním je, aby příručka byla všestranným rádcem pro poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Obsah příručky 

Příručka poskytuje komplexní informace o předpokladech k poskytování pracovnělékařských služeb a provede poskytovatele všemi činnostmi a úkony, které jsou obsahem pracovnělékařských služeb nebo s jejich poskytováním souvisí.

Příručka nabízí:

 • přehledný výklad problematiky týkající se poskytování pracovnělékařských služeb,
 • výklad souvisejících otázek, jako místo pracovnělékařských služeb v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spolupráce s jinými poskytovateli zdravotní péče a se zaměstnavateli a zaměstnanci (jejich zástupci), kontrola činnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb, vyřizování stížností na jejich činnost, ukládání pokut za správní delikty na úseku poskytování pracovnělékařských služeb a další,
 • právní rámec poskytování pracovnělékařských služeb s odkazy na příslušná ustanovení příslušných právních předpisů a online vstup do textů příslušných ustanovení a předpisů,
 • vzory písemností a dokumentů, které poskytovatel pracovnělékařských služeb ke své práci potřebuje a vyhotovuje,
 • praktické návody, rady a příklady,
 • aktuální a jiné užitečné informace,
 • odpovědní servis.

Aktuálnost příručky 

Příručka je koncipována jako otevřené a stále se aktualizující a doplňující dílo, což umožňuje čtenářům být seznamován s novými poznatky hned po novelizaci stávajících předpisů či po vyjití předpisů nových. Příručka je pro čtenáře zárukou, že informace v ní odpovídají platnému právnímu řádu.

Forma příručky

Příručka POSKYTOVATEL PLS je čtenářům - předplatitelům zpřístupněna přes internet v online formě.

Přejeme uživatelům on-line knihy, aby jim pomáhala v každodenní práci a aby byli s jejím obsahem co nejvíce spokojeni.

Ing. Květa Štěpaníková, vedoucí redaktorka

JUDr. Anna Janáková, vedoucí autorka

Jedinečná publikace na téma:

 • pracovnělékařské služby (pls)
 • pracovní lékařství a pracovně lékařské služby,
 • dříve používané pojmy závodní péče, závodní zdravotní péče, závodní lékařská péče, závodní preventivní péče,
 • poskytovatel pracovnělékařských služeb (poskytovatel pls),
 • zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách.