Input:

Lékárničky na pracovišti

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.5
Lékárničky na pracovišti

MUDr. Anna Šplíchalová

Lékárnička patří k základnímu vybavení pracoviště pro poskytování první pomoci, které má zaměstnavatel povinnost zajistit v souladu s platnou legislativou [§ 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb.]. Obecně platí, že lékárnička na pracovišti musí být:

 • snadno přístupná a zřetelně označená značkou (nař. vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, příloha 1 bod 8),

 • uchovávána na suchém místě,

 • pravidelně kontrolována, doplňována a obměňována (po uplynutí doby exspirace).

S ohledem na velikost pracoviště a charakter vyskytujících se rizik musí zaměstnavatel zajistit dostatečný počet lékárniček, které mohou být umístěny v označených skříňkách nebo mít podobu přenosné tašky nebo kufru.

Vybavení lékárničky

Až na několik specifických výjimek, kterým bude věnována pozornost v dalších částech této kapitoly, žádný závazný právní předpis neupravuje jednotné vybavení lékárničky na pracovišti. Důvodem je požadavek, aby vybavení lékárničky reflektovalo velikost, specifické podmínky a výsledek zhodnocení všech rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců konkrétního pracoviště. Z uvedeného vyplývá, že vybavení lékárniček se bude odlišovat nejen u podniků s různým charakterem činností, ale i v rámci jednoho podniku, podle specifik jednotlivých pracovišť. Zaměstnavatel resp. jeho osoby odborně způsobilé v prevenci rizik při stanovení rozsahu vybavení lékárničky pro konkrétní pracoviště spolupracuje s poskytovatelem PLS.

Podle dosavadních praktických zkušeností se za základní standardní obsah lékárničky považuje vybavení v rozsahu zdravotnického materiálu stanoveného pro autolékárničky (vyhláška č. 341/2014 Sb., příloha č. 12). Pro autolékárničky je stanoven v současné době tento zdravotnický materiál:

 • obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2),

 • obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2),

 • šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm),

 • náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm),

 • náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm),

 • obinadlo škrticí pryžové (60 x 1250 mm),

 • rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm),

 • rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu,

 • nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm,

 • izotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm.

Množství uvedeného zdravotnického materiálu i další vybavení závisí na velikosti pracoviště a charakteru i úrovni rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Pracovníci mají být v rámci pravidelného školení obeznámeni s použitím obsahu lékárničky, aby mohli zraněné osobě poskytnout adekvátní první pomoc.

Na českém trhu jsou dostupné také hotové vybavené lékárničky např. do tělocvičny, pro kanceláře, pro hotely a restaurace, do stavebnictví, dřevovýroby apod., u kterých se množství jednotlivých položek výbavy rozlišuje také podle počtu pracovníků na pracovišti. Nabídka těchto hotových produktů obsahuje i podrobný seznam výbavy, takže je možné před zakoupením posoudit, zda je lékárnička pro konkrétní pracoviště vhodná, případně co je třeba ještě doplnit.

V současnosti se preferuje, aby lékárnička na pracovišti neobsahovala žádné léky, s výjimkou několika málo provozů, kde je podání léků důvodné a schválené poskytovatelem PLS. Nicméně žádný předpis ve výbavě lékárničky na pracovišti léky nezakazuje a zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem PLS může o doporučené léky lékárničky dobrovolně dovybavit. Obvykle se jedná o léky proti bolesti a horečce, s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu, léky proti průjmu, případně lék na zklidnění alergických reakcí či hroznový cukr nebo speciální tekutý cukr jako první pomoc pro diabetiky při hypoglykémii apod. Pokud lékárnička obsahuje léky, je nutno je uchovávat podle pokynů výrobce, používat v souladu s informacemi obsaženými v příbalové informaci a pravidelně kontrolovat a obměňovat podle doby exspirace.

Další diskutovanou součástí vybavení lékárniček