Input:

Lékařský posudek o nemoci z povolání

16.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.5
Lékařský posudek o nemoci z povolání

JUDr. Anna Janáková

Náležitosti lékařského posudku

Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:

  • přílohy č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

  • v § 43 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,

  • v § 4 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání.

Lékařský posudek musí být vydán do 45 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti.

Posudkový závěr

Lékařské posudky ohledně nemocí z povolání se obecně označují jako posudky o nemoci z povolání. Zákon stanovuje, že ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda:

  • se nemoc posuzované osoby uznává jako nemoc z povolání (lékařský posudek o uznání nemoci z povolání) nebo

  • se nemoc posuzované osoby neuznává jako nemoc z povolání (lékařský posudek o neuznání nemoci z povolání), nebo

  • zda nemoc posuzované osoby již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (lékařský posudek o ukončení nemoci z povolání, v praxi někdy označovaném jako lékařský posudek o oduznání nemoci z povolání).

Vzor lékařského posudku o nemoci z povolání