Input:

Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povolání

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3
Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:

 • poskytovatele pracovnělékařských služeb a

 • poskytovatele v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání.

Každý z uvedených subjektů má zákonem dané odlišné role (oprávnění), které zpřehledňuje následující tabulka:

Oprávnění poskytovatelů zdravotní péče ohledně nemocí z povolání

Poskytovatel pracovnělékařských služeb Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má od MZ povolení k uznávání nemocí z povolání
Specifikace subjektu Smluvní poskytovatel (zaměstnavatele) v oboru
 1. všeobecné praktické lékařství, nebo
 2. pracovní lékařství
Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, u něhož je posuzujícím lékařem
 1. lékař se specializovanou způsobilostí nebo
 2. lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství
Specifikace oprávnění
 • zjišťuje zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání

 • posuzuje zdravotní stav v souvislosti s nemocí z povolání

 • posuzuje nemoci z povolání

 • uznává nemoci z povolání

 • sleduje vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání

 • může provádět (je-li to účelné) vyšetření pro zjištění zdravotního stavu

Vzájemná spolupráce obou poskytovatelů

Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví spolupráci a provázanost obou shora uvedených poskytovatelů při uznávání nemocí z povolání. Jedním z podkladů pro uznání nemoci z povolání poskytovatelem, který má povolení k uznávání nemocí z povolání, jsou zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění, výsledků jím