Input:

Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek.

Jedná se zde o nárok osob na posouzení zdravotního stavu za různými, zákonem stanovenými, účely, přičemž případné lhůty jsou stanoveny právními předpisy. Ministerstvo zdravotnictví nemá nástroj, jak tyto zákonné požadavky „eliminovat“. Navíc je třeba upozornit na to, že nejde o pouhou otázku