• Druhy pracovnělékařských prohlídekGarance

  4.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava v podstatě akceptuje dosavadní systém pracovnělékařských prohlídek, který byl v šedesátých letech minulého století založen dnes již zrušenou Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní…
  více

  Pracovnělékařská prohlídkaGarance

  2.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovnělékařská prohlídka je podstatnou součástí pracovnělékařských služeb, kdy je posuzován zdravotní stav a zdravotní způsobilost fyzické osoby ve vztahu ke konkrétní práci u konkrétního zaměstnavatele a na konkrétním pracovišti s konkrétními pracovními…
  více

  Právní předpisy související s pracovnělékařskými prohlídkamiGarance

  27.4.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení:
  více

  Organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služebGarance

  20.4.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základním pojetím organizace poskytování pracovnělékařských služeb, tak jak stanoví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), je, že zaměstnavatel si pracovnělékařské služby zajišťuje smluvně od poskytovatele zdravotních…
  více

  Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službamiGarance

  11.4.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Aby pracovnělékařské služby byly efektivní, ukládá zákon č. 373/2011 Sb. (dále jen „ZoSZS”) zaměstnavateli řadu povinností, jejichž plněním jsou vytvářeny podmínky pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Tyto povinnosti směřují zejména vůči poskytovateli…
  více

  Posudková péčeGarance

  16.2.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava lékařských posudků byla do konce března 2012 upravena v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Lékařské posudky se vydávaly při výkonu zdravotních služeb na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby, přičemž se přihlíželo i ke…
  více

  Vyjádření k provádění pracovnělékařských prohlídek od listopadu 2021

  3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje legálními prostředky, jak poskytovatele zdravotních služeb „zprostit“ povinností ve vztahu k provádění pracovnělékařských prohlídek.
  více

  AKTUALITA: Nouzový stav a pracovnělékařské prohlídkyGarance

  14.5.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislostech s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19) přinesl řadu omezení a řadu specifických opatření k překlenutí tohoto výjimečného období. Opatření se dotknula i…
  více

  Nový dotaz

  5.5.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  8.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  RF ZZS

  19.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  11.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Nový dotaz

  17.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Lékařské prohlídky uchazečů o vzděláváníArchiv

  1.9.2018, Judr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zdravotní způsobilost ke vzdělávání navazuje na podmínky vyplývající ze školského zákona, kde je posouzení zdravotní způsobilosti předpokladem a posudek o zdravotní způsobilosti součástí podkladů pro přijímací…
  více

  Spolupráce s poskytovateli v oboru pracovní lékařství, kteří mají povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V procesu posuzování a uznávání nemocí z povolání hraje důležitou roli též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je však třeba odlišit:
  více

  Spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb obecněGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb není činností, která by byla vykonávána izolovaně od ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho činnost je provázána s dalšími poskytovateli zdravotních…
  více

  Spolupráce s registrujícími praktickými lékaři pracovníkůGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství zná zdravotní stav fyzické osoby, která si ho zvolila, neboť jí poskytuje primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové…
  více

  Spolupráce s jinými odbornými lékařiGarance

  25.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytovatel pracovnělékařských služeb spolupracuje s odbornými lékaři, zejména pokud potřebuje další odborná vyšetření při pracovnělékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k práci. Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření…
  více

  Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemoci z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí z povolání podle zákona č. 373/2011 Sb., o…
  více

  Posudková činnost ohledně nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012…
  více

  Lékařský posudek o nemoci z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se nemoc z povolání ukončuje) musí splňovat náležitosti stanovené:
  více

  Charakteristika právní úpravyGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Posuzování a uznávání nemocí z povolání je jedním z druhů posudkové činnosti, při které se posuzuje zdravotní stav v souvislosti s profesními nemocemi (podrobnosti ohledně charakteristiky nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání viz kapitola 2.2 této…
  více

  Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

  16.6.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví kritéria výběru vhodných poskytovatelů zdravotních služeb pro uznávání nemocí z povolání a stanoví další podrobnosti. Uchazeč musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny jako povinné obsahové náležitosti žádosti (viz níže).…
  více

  Dvojí postavení praktického lékaře jako poskytovatele PLSGarance

  27.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzděláváníArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:
  více

  Posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavběArchiv

  1.4.2018, MUDr. Dana Kuklová a Mgr. Michal Barák, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obdobně jako v ostatních případech posuzování zdravotní způsobilosti podle jiných právních předpisů je při posuzování zdravotní způsobilosti k vnitrozemské plavbě základním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen…
  více

  Charakteristika lékařských prohlídek žáků a studentůArchiv

  1.4.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je u nás dlouholetou tradicí, že je posuzována zdravotní způsobilost žáků a studentů při výběru studia a volbě povolání. Právní předpisy tuto tradici i po zdravotnické reformě zachovávaly a navázaly na ni.…
  více

  Poskytovatel PLS a specializovaná vyšetřeníGarance

  13.3.2018, MUDr. Anežka Sixtová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozsáhlá odpověď na čtenářský dotaz se týká oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět specializovanější vyšetření v případě, že v okolí jeho působiště buď příslušní specialisté zcela chybí, nebo nemají dostatečné…
  více