Input:

Druhy pracovnělékařských prohlídek

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.1
Druhy pracovnělékařských prohlídek

JUDr. Anna Janáková

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, upravuje tyto pracovnělékařské prohlídky:

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná – provádějí se za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,

b) výstupní lékařská prohlídka a

c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka).

Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci se vydávají pouze u pracovnělékařských prohlídek vstupních, periodických a mimořádných.

U prohlídek výstupních a následných se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci nevydává.

U výstupní prohlídky se vydává potvrzení o provedení výstupní prohlídky.

Přehled pracovnělékařských prohlídek

Účel posouzení O zdravotní způsobilosti k práci O zdravotním stavu
Druh prohlídky VSTUPNÍ
PERIODICKÁ
MIMOŘÁDNÁ
VÝSTUPNÍ
NÁSLEDNÁ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává se nevydává se

Prohlídky vstupní periodické, mimořádní a výstupní