Input:

Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povolání

16.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.4
Postup, když již uznanou nemoc nadále nelze uznat jako nemoc z povolání

JUDr. Anna Janáková

Podmínky, za nichž nelze již uznanou nemoc nadále uznat jako nemoc z povolání

Podmínky, za nichž nelze nemoc, která byla podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb. uznaná za nemoc z povolání, nadále uznat za nemoc z povolání, stanoví příloha k vyhlášce č. 104/2012 Sb.

Uvedené podmínky se zjišťují na základě posouzení zdravotního stavu posuzované osoby a výsledků odborných vyšetření vyžádaných nebo provedených poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, pokud je to důvodné.

Příklad podmínky

Například u nemoci z povolání způsobené chemickými látkami (kapitola I přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb.), tedy u nemocí uvedených pod položkami 1.–58. citovaného nařízení, jsou podmínkami, za nichž